2014 | Parochiecentra op het spoor naar een vitale toekomst

Het rapport bevat drie grote hoofdstukken: een beschrijving van de resultaten uit de casestudies met een voorstel tot een (klimaat)typologie voor de parochiecentra, een deel met aanbevelingen en beleidsscenario's voor de toekomst, met daarin ook een aanzet tot een begleidingstraject. 

We willen benadrukken dat dit rapport slecht een tipje van de sluier oplicht en om verder stappen vraagt. Dit rapport moet daarom als een terreinverkenning worden gelezen, die de aanzet wil geven tot verdere acties die de (werking van) parochiecentra en ander parochiaal patrimonium (zoals jeugdlokalen) in Vlaanderen ook voor de toekomst kan verzekeren. 

Medewerkers : ,