Publicaties

2014 | Psychosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg

Op 15 oktober stelde Eva Beulens de resultaten voor van de eerste fase van het onderzoek naar de pschyosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten in de thuiszorg.......

Lees meer >

2014 | Parochiecentra op het spoor naar een vitale toekomst

Het rapport bevat drie grote hoofdstukken: een beschrijving van de resultaten uit de casestudies met een voorstel tot een (klimaat)typologie voor de parochiecentra, een deel met aanbevelingen en......

Lees meer >

2014 | De Loodsen : Van nu naar de toekomst

Eind augustus 2014 rondde het IKKS het onderzoek naar de toekomst van de vrijwilligersorganisatie De Loodsen af. De Loodsen is een christelijk geïnspireerde vrijwilligersorganisatie in......

Lees meer >

2014 | Welzijnszorg en haar traditie

In juni werd het onderzoek in Welzijnszorg (voorlopig afgerond). Er werd bekeken welke rol de traditie speelde in de ontwikkeling van de organisatie en hoe ze die als levengevende kracht kan inzetten......

Lees meer >

2013 | Spiritualiteit in nieuwe wijken

...

Lees meer >

2013 | Vitale kerkelijke presentie in de stad Gent

...

Lees meer >

2012 | Open brief aan mensen met verdriet

Onderzoekscoördinator Lea Verstricht schreef een open brief aan alle mensen met verdriet in onze samenleving. Onderaan kunt u de brief downloaden.  ...

Lees meer >

2011 | Zingevingsvragen en leefwereld van chronisch zieken tussen 40 en 65 jaar

In opdracht van Ziekenzorg CM heeft het IKKS onderzoek gedaan naar de zingevingsvragen en leefwereld van chronisch zieken tussen 40 en 65 jaar. Hieronder kunt u het rapport downloaden.  ...

Lees meer >

2010 | Catacombenkerk in Stad Antwerpen: protestantse gemeenten

In opdracht van het stadspastoraat Antwerpen heeft Wim Vandewiele een onderzoek geleid naar de actuele situatie en werking van de drie protestantse gemeenten in de Antwerpse......

Lees meer >

2010 | Op Zoek naar Gemeenschap in een Godvergeten Tijd

Jean Bastiaens en Gert Van Langendonck (red.) Met bijdragen van: Lea Verstricht: 'Een nieuwe kijk op gemeenschap' (p 75-78) Wim Vandewiele: 'Catacombenkerk in Stad Antwerpen:......

Lees meer >