Korte historiek

De idee voor wat we vandaag het IKKS noemen, kent haar oorsprong in een proces dat vanaf 2008 door een aantal academici en stafmedewerkers uit het christelijke middenveld werd ingezet met als doel: de uitwerking van een positief project voor kerk en samenleving in Vlaanderen. Wat hen allen tot op vandaag bindt, is de passie om in een open ‘vrijruimte’ te kunnen reflecteren over het samenspel tussen kerk en samenleving.

In die vrijruimte werden in eerste instantie Jürgen Habermas (socioloog) en Erik Borgman (theoloog) als gesprekspartners meegenomen in een eerste learning community. In het samenspel van beide denkers werd gezocht naar het belang van religie in een post-seculiere context. We kwamen tot de slotsom dat er in Vlaanderen niet afdoende kennis voorhanden is om accuraat en beleidsgericht te kunnen inspelen op vragen die leven op de ‘gelijkvloerse verdieping’ van kerk en samenleving. Die kennis willen we verzamelen en stimuleren in een interdisciplinair kenniscentrum dat de tekenen van de tijd ernstig neemt en de verscheidenheid van de verschillende disciplines ten volle wil benutten. Er werden onderzoekslijnen afgebakend die steeds verder ontwikkeld worden in de learning communities. 

In 2011 gingen we daadwerkelijk aan de slag:  de eerste projecten kwamen binnen, nieuwe medewerkers gingen aan de slag, de Raad van Bestuur werd samengesteld en de algemene vergadering wordt in 2012 voor het eerst samengeroepen.