IKKS Consultancy

Het IKKS is een interdisciplinair kennislabo, een werkplaats en experimenteerruimte waar onderzoekers met organisaties de handen in elkaar slaan om kennis te verzamelen, ontwikkelen, delen, verdiepen en verankeren rond het thema ‘zin in samenleven’.

Naast onderzoek op basis van projectfinanciering, doet het IKKS ook onderzoek op maat van organisaties in zogenaamde ‘consultancyopdrachten’: onderzoek op korte termijn en via strak afgelijnde onderzoeksactiviteiten. Het gaat om procesmatig onderzoek waarbij met de organisatie een vooraf afgesproken traject wordt gegaan, met de nodige flexibiliteit om op nieuwe onderzoeksvragen te kunnen inspelen.
‘Zin in samenleven’ vertaalt zich dan op organisatieniveau in vragen als:
Wat zijn de levengevende krachten van de organisatie? Wat doen we en hoe, en vooral: waarom doen we wat we doen?
Hoe ontstaat verbinding met het doelpubliek en partners? Hoe kijken zij naar ons? Welke ‘stakeholders’ dagen ons uit op het vlak van inspiratie en zingeving binnen de organisatie? Van wie kunnen we verrassende en nieuwe perspectieven verwachten?
Op welke manier is de organisatie levengevend in het kader van de bredere samenleving?

De concrete resultaten komen overeen met deze driedeling:

Vertrekkend vanuit de praktijk van de organisatie is het resultaat vooral een proces van bewustwording, van mee drager worden van de levengevende krachten van de organisatie: als kader- of staflid, vrijwilliger, lid van de raad van bestuur,… Op het einde van het traject volgt een synthese met aanbevelingen om de levengevende krachten van de organisatie te versterken.
Het resultaat van contacten met partners binnen het onderzoekstraject is een versterking van bestaande netwerking of initiëring van contacten met nieuwe partners.
Wat de opdracht en identiteit van de organisatie in de bredere samenleving betreft, levert het IKKS-traject meestal pas op wat langere termijn concrete vruchten af. Het IKKS kan wel zorgen voor een traject van ‘nazorg’ om dit punt – en ook de voorgaande – verder op te volgen.

Deze vragen worden natuurlijk nog concreter zodra het IKKS en de geïnteresseerde organisatie samenzitten voor de uittekening van het traject.

Lees hier verder over onze onderzoeksmethodes en modules