Bestuurders IKKS vzw

Bert Roebben

Voorzitter

Bert Roebben is hoogleraar Godsdienstpedagogiek en -didactiek aan de Universiteit van Dortmund.

René Bouwen

René Bouwen is emeritus hoogleraar organisatiepsychologie aan de K.U.Leuven. Samenwerkingsprocessen in groepen, organisaties en over grenzen heen zijn steeds de kern geweest in zijn onderwijs, onderzoek en praktijk. Momenteel ligt de klemtoon bij ‘multi-actor samenwerking’ en ‘waarderend actie onderzoek’ vanuit een sociaal/relationele constructionistische benadering, vooral in sociale organisaties.

Johannes Claeys

Johannes Claeys is stafmedewerker bij het Vlaams Secretariaat van het Katholieke Onderwijs (VSKO), meer specifiek het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen en wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U.Leuven.

Pieter Vandecasteele

Pieter Vandecasteele is stafmedewerker pastoraal en identiteit bij Caritas Vlaanderen, eindredacteur van Pastorale Perspectieven, coördinator bij het Elisabethproject en doctorandus aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U.Leuven. 

Gerlinde Verbist

Gerlinde Verbist is senior onderzoeker en projectleider bij het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen). Daarnaast is zij sinds 2006 voorzitter van de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, een samenwerkingsverband van de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Jezuïeten.

Filip Zutterman

Filip Zutterman is hoofdpastor bij Imelda vzw Bonheiden en pastor bij Ziekenzorg CM verbond Mechelen. 

Jan Trauwaen