Zaaiproject Artevelde

Op 16 mei om 14u. komen Marijke De Smet en Griet Christiaens (Artevelde) naar het IKKS om de resultaten te presenteren van hun zaaiproject rond interlevensbeschouwelijk spreken in de lagere school. Het IKKS wil deze gelegenheid aangrijpen om samen met andere vertegenwoordigers van hogescholen en onderwijsnetwerken in Vlaanderen en Nederland te zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor dit verkennende onderzoek. Gezien de toegenomen diversiteit in het onderwijslandschap, stelt zich de vraag hoe leerkrachten hiermee omgaan. Hoe kunnen zij de dialoog met leerlingen aangaan, en het gesprek tussen leerlingen onderling stimuleren? Welke praktijk van spreek- en durfvermogen van leerkrachten bestaat vandaag in (lagere) scholen? Hoe kan deze verder worden ontwikkeld? Het IKKS meent dat uitbreiding van het onderzoek niet alleen nuttig is binnen de context van de lagere school, maar dat ook middelbaar en hoger onderwijs hiermee gebaat zouden zijn.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Goedroen Juchtmans.

Zie ook http://www.6tot12.be/interlevensbeschouwelijk-spreken-in-de-lagere-school.html voor meer info.

« Terug naar nieuws