Onderzoek De Loodsen

Eind augustus 2014 rondde het IKKS het onderzoek naar de toekomst van de vrijwilligersorganisatie De Loodsen af. De
Loodsen is een christelijk geïnspireerde vrijwilligersorganisatie in Antwerpen die al meer dan 20 jaar actief is op het snijpunt van armoedebestrijding en stadspastoraal. Het onderzoeksrapport is een verslag van het participatief proces dat met de organisatie is afgelegd en waarin vrijwilligers en bestuursleden actief werden betrokken.

Het onderzoek leert dat de meer complex wordende kerkelijke en stedelijke context, die evolueert richting superdiversiteit, de Loodsen allereerst organisatorisch uitdaagt. In het rapport doen we voorstellen om voluit te gaan voor een open en brede, maar professioneel onderbouwde organisatiestructuur.
Met die structuur wordt het immers mogelijk De Loodsen uit te bouwen als een sterke verbindingsschakel tussen de projecten en de vrijwilligers, bijvoorbeeld via een aanbod van gemeenschappelijk vorming of ontmoeting van vrijwilligers over de projecten heen, en tussen zusterorganisaties in de stad.

Verder houden we in het rapport een pleidooi om in de toekomst volop te kiezen voor het versterken van initiatieven die De Loodsen tot een levend teken van profetische aanwezigheid in de stad maken. De sociale stages voor studenten, de Tochten van Hoop, het presentiedenken, en tot op zekere hoogte ook de financiële autonomie worden in dat licht meermaals genoemd als belangrijke, al aanwezige troeven.

De projecten van De Loodsen in combinatie met deze troeven maken het immers mogelijk om de verschillende gezichten van de superdiversiteit in de stad persoonlijk en concreet met elkaar in gesprek en in contact te brengen. Via die ontmoeting kan De Loodsen in een complex wordende, maar voor sommige groepen ook harder wordende stad een concrete baken van hoop blijven.

Lees hier het onderzoeksrapport

Contactpersoon : Goedroen Juchtmans, 

« Terug naar nieuws