Oncologische dagpatiënten en vrijwilligerswerking

Vorig jaar rondde Eva Buelens een IKKS-onderzoek af naar de mogelijkheden en weerstanden voor psychosociale en spirituele ondersteuning door vrijwilligers van kankerpatiënten in de thuiszorg.
Sommige onderzoeken vragen om nog meer onderzoek. Het IKKS is dan ook niet bij de pakken blijven zitten. Intussen werkt onderzoekscoördinator Goedroen Juchtmans aan de tweede fase van dit project. De centrale vraag is: hoe kan de zorg voor oncologische dagpatiënten verbeteren op psychosociaal en spiritueel vlak? De focus ligt daarbij op wat vrijwilligerswerkingen en vrijwilligers in die zorg concreet zouden kunnen betekenen. Vrijwilligers zijn immers een niet te onderschatten kracht in de thuisverzorging van kankerpatiënten. Zij kunnen bij uitstek tijd ‘wegschenken’ die professionele hulpverleners niet altijd kunnen maken. Tijd om te luisteren naar de verhalen van de patiënten, waarin het psychosociaal welzijn aan bod komt.

Deze tweede fase van het onderzoek heeft als doel een aantal goede praktijken in het netwerk rond de patiënt (bv. ziekenhuizen, huisartsen, professionele hulp bij de alledaagse thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, patiëntenorganisaties, mantelzorger) in kaart te brengen: wat werkt en wat niet, waar kan het nog beter, waar zijn er al contacten tussen de verschillende actoren in het patiëntennetwerk, waar zijn meer contacten nodig of wenselijk, hoe kan de communicatie meer geïntegreerd verlopen, welke vorming hebben vrijwilligers nodig. Het is een greep uit de vragen waarop dit onderzoek een antwoord wil geven. Eind dit jaar zal dit onderzoek uitmonden in een rapport, met aanbevelingen in verband met ‘goede praktijken’. Bedoeling is dan om in een derde projectfase deze praktijken te implementeren. Als het IKKS daartoe de nodige financiële middelen vindt…
 

« Terug naar nieuws