Gespreksnamiddag over het levenbeschouwelijk spreek-en durfvermogen van leerkrachten
Op 16 mei ontving het IKKS in het kader van het voortraject van katholieke traditie een tiental mensen uit de Vlaamse en Nederlandse onderwijswereld (docenten uit hogescholen, wetenschappers, vormings- en identiteitswerkers, en leden van katholieke schoolbesturen). Thema van de gespreksmiddag was het spreek- en durfvermogen van leerkrachten in de lessen katholieke godsdienst.

Na een uitgebreide kennismakingsronde, leidden Griet Christiaens en Marijke De Smet (docenten aan de Artevelde Hogeschool Gent) het gesprek in met een presentatie van hun zaaiproject over dit thema. Voor dit exploratief onderzoek hielden ze autobiografische diepte-interviews met vier leerkrachten uit het vrij lager onderwijs en vier leermeesters katholieke godsdienst uit zowel het gemeenschaps- als gemeentelijk onderwijs. Uit de resultaten van die gesprekken, waarvan ze de inzichten in briefvorm aan de geïnterviewde leerkrachten teruggaven, onthouden we vooral het belang van een ondersteunend schoolklimaat. Een leerkracht die zich door haar of zijn team gedragen voelt omdat de school dit thema bespreekbaar maakt en hierrond beleid ontwikkelt, groeit in spreekdurf. Met betrekking tot het spreekvermogen viel vooral op hoe belangrijk kennis en gevoeligheid voor levensbeschouwelijke taal is, in combinatie met het vermogen om vanuit die kennis te kunnen reageren op de vaak pertinente, maar moeilijke levensbeschouwelijke vragen van kinderen. Wie zich op dit vlak onzeker voelt, grijpt immers al gauw terug naar wat dan als het enige houvast wordt gezien: het handboek.

Na de presentatie gingen we verder in op het spanningsveld dat leerkrachten ervaren tussen wat ze denken dat van hen verwacht wordt en wat leerkrachten zelf kunnen, willen en wensen. In welke mate kunnen en mogen leerkrachten in hun levensbeschouwelijk spreken verder gaan dan wat van hen verwacht wordt en vertrekken van wat ze zelf aan creativiteit in zich hebben, van wat ze willen en wensen? En hoe kunnen we leerkrachten ondersteunen in het ontwikkelen en inoefenen van een authentiek levensbeschouwelijk spreken, iets wat het kunnen spelen met levensbeschouwelijke taal veronderstelt, of scholen helpen om een ondersteunend schoolbeleid omtrent dit thema te creëren? Kortom, de discussienamiddag bood voldoende stof en riep weer zoveel nieuwe interessante vragen op dat het zinvol leek in de toekomst hierover te blijven nadenken en elkaars kennis en ervaring hierover te delen. In het najaar plannen we dan ook een vervolgbijeenkomst. Het eerste IKKS-kennisplatform, hier over onderwijs, lijkt daarmee te zijn geboren!

Wie interesse heeft om meer te weten over dit kennisplatform, kan Goedroen Juchtmans goedroen.juchtmans@ik-ks.org of Stijn Latré stijn.latre@ik-ks.org contacteren.
Voor meer info over het zaaiproject van de docenten van de Artevelde Hogeschool,

zie http://www.6tot12.be/interlevensbeschouwelijk-spreken-in-de-lagere-school.html

 

« Terug naar nieuws