Gaan en Komen

Er beweegt wat in de staf van het IKKS.
STIJN LATRÉ, algemeen coördinator van het IKKS, is vanaf 1 september overgeschakeld op een deeltijds professioneel engagement. Hij heeft er voor gekozen het IKKS te verlaten. Het voorbije jaar heeft Stijn met een uiterste zorg het IKKS door cruciale tijden geloodst. We mochten genieten van zijn kennis en kunde om een onderzoeksteam op waarderende wijze te leiden. We wensen hem dan ook veel plezier in zijn keuze en hopen nog vaak een beroep op hem te mogen doen. Een hartelijk dankjewel is het minste.
Lea Verstricht neemt de fakkel over en is vanaf nu algemeen coördinator. Zij blijft ook betrokken in het project rond levensbeschouwelijke tradities in organisaties en de samenleving.

Vanaf half oktober mogen we JAN BLEYEN verwelkomen. Jan (1980) is doctor in de geschiedenis. Zijn proefschrift Doodgeboren (Bezige Bij,2012). Een mondelinge geschiedenis van rouw (De Bezige Bij, gaat over betekenisgeving en hoe die al doende - in belichaamde handelingen - tot stand komt. Zijn interesse gaat uit naar antropologische methoden en thema’s om de recente ontwikkelingen in de samenleving te begrijpen. Eerder publiceerde hij bij Davidsfonds De dood in Vlaanderen. Opvattingen en praktijken sinds 1950 en bij Acco Wat is mondelinge geschiedenis? over het interview als een kwalitatieve (narratieve en performatieve) onderzoeksbenadering. Naast zijn nieuwe onderzoeksopdracht als medewerker aan het IKKS is hij momenteel ook gastdocent aan de KU Leuven waar hij de opleidingsonderdelen ‘Mens en maatschappij’ en ‘Antropologische geschiedenis’ verzorgt.
 

« Terug naar nieuws