De Kracht van tradities

Onlangs startte het IKKS met een onderzoek naar de kracht van de levensbeschouwelijke traditie in organisaties. Vier organisaties nemen deel aan dit proces: Chirojeugd Vlaanderen, Kerk in Nood, Jesuits Refugee Service en Basisgroepen Brugge. De bedoeling van het project is om te ontdekken waar de traditie van de organisatie de concrete werking bepaalt, stimuleert en motiveert. Met die inzichten kunnen dan perspectieven ontwikkeld worden voor een toekomst die voortbouwt op de kracht van de levensbeschouwelijke traditie.
Per organisatie is, in samenspraak met de verantwoordelijken, een traject uitgetekend dat het onderzoeksproces richting geeft. Het gaat dan onder meer om een workshop die de juiste vragen naar boven krijgt waarop het onderzoek zich verder kan baseren, interviews met stakeholders, documentenanalyse, een ruime bevraging van vrijwilligers of medewerkers. Verhalen van mensen die de organisatie mee vorm geven zijn hierin van groot belang.
Er wordt ook een learning community bijeen gebracht van mensen uit allerlei organisaties en bewegingen, uit de academische wereld, uit andere maatschappelijke domeinen die het onderzoek mee volgen en sturen.
De eerste ervaringen van de positieve en gemotiveerde deelname stemt alvast hoopvol. Het belooft een boeiende leertocht te worden. Wordt vervolgd.
 

« Terug naar nieuws