Nieuws

Project tradities in organisaties

30/10/2015

Voor het project tradities in organisaties brachten we een bezoek aan Kerk in Nood, in de abdij van het Park in Leuven. Concrete afspraken werden gemaakt. Het onderzoek zal binnenkort starten. We...

Studiedag IBP over Levende Geloofsgemeenschappen in Vlaanderen

30/10/2015

In de afgelopen twee jaar nam onze voorzitter Bert Roebben namens het IKKS deel aan het onderzoeksproject “Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen” (uitgevoerd in opdracht van het...

Symposium naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Inclusieve Godsdienstpedagiek'

30/10/2015

Op 16 september stelde onze voorzitter Bert Roebben voor een ruim publiek zijn nieuwe boek “Inclusieve godsdienstpedagogiek” voor in het TPC in Antwerpen. In zijn boek gaat de auteur...

Gaan en Komen

30/10/2015

Er beweegt wat in de staf van het IKKS. STIJN LATRÉ, algemeen coördinator van het IKKS, is vanaf 1 september overgeschakeld op een deeltijds professioneel engagement. Hij heeft er voor...

Oncologische dagpatiënten en vrijwilligerswerking

5 juni 2015

Vorig jaar rondde Eva Buelens een IKKS-onderzoek af naar de mogelijkheden en weerstanden voor psychosociale en spirituele ondersteuning door vrijwilligers van kankerpatiënten in de...

De Kracht van tradities

5 juni 2015

Onlangs startte het IKKS met een onderzoek naar de kracht van de levensbeschouwelijke traditie in organisaties. Vier organisaties nemen deel aan dit proces: Chirojeugd Vlaanderen, Kerk in Nood,...

Publicatie boek 'Kleur in mijn klas' en uitnodiging studienamiddag

07/11/2014

Op 18 november brengt LannooCampus i.s.m. het HIVA-KULeuven het boek ‘Kleur in mijn klas. Kinderen over levensbeschouwelijke diversiteit in de lagere school’ uit. Auteurs zijn Goedroen...

Onderzoek De Loodsen

07/11/2014

Eind augustus 2014 rondde het IKKS het onderzoek naar de toekomst van de vrijwilligersorganisatie De Loodsen af. De Loodsen is een christelijk geïnspireerde vrijwilligersorganisatie in...

Psychosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënte en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg - fase1 - voorgesteld op 15 oktober 214

07/11/2014

Onderzoeksrapport “Psychosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg – fase 1” voorgesteld op 15 oktober...

Welzijnszorg en haar traditie

07/11/2014

In juni werd het onderzoek in Welzijnszorg (voorlopig) afgerond. Er werd bekeken welke rol de traditie speelde in de ontwikkeling van de organisatie en hoe ze die als levengevende kracht kan...

Gespreksnamiddag over het levenbeschouwelijk spreek-en durfvermogen van leerkrachten

27.06.2014

Op 16 mei ontving het IKKS in het kader van het voortraject van katholieke traditie een tiental mensen uit de Vlaamse en Nederlandse onderwijswereld (docenten uit hogescholen, wetenschappers,...

IKKS fietst dwars door België

24.06.2014

Van zaterdag 14 tot en met 16 juni doorkruisten onderzoekscoördinator Stijn Latré en bestuurslid Pieter Vandecasteele België tijdens een sponsorfietstocht voor Broederlijk...

Katholieke traditie als levengevende kracht

24.06.2014

Het IKKS gaat voluit voor ‘zin in samenleven’. Eén van de centrale onderzoeksvragen van het IKKS voor de komende jaren is hoe de katholieke traditie vandaag werkzaam is in de...

Nieuwsbrief mei 2014

13/05/2014

De nieuwsbrief van mei 2014 staat online. U kan hem hier downloaden.

IKKS fietst voor het goede doel

06.05.2014

Van vrijdag 14 tot en met maandag 16 juni geselen Stijn Latré en Pieter Vandecasteele de pedalen in ‘Dwars door België’, fietsevenement van Broederlijk Delen. Deelnemers...

Zaaiproject Artevelde

25.04.2014

Op 16 mei om 14u. komen Marijke De Smet en Griet Christiaens (Artevelde) naar het IKKS om de resultaten te presenteren van hun zaaiproject rond interlevensbeschouwelijk spreken in de lagere school....

Article in Rehabilitation Pschology Meaning in Life

11-04-2014

Article in Rehabilitation Pschology Meaning in Life (2013, Vol.58, N° 4, 334-341): "An important Factor for the Pschological Well-Being of Chronically III Patients ?" Lees meer

Oproep: enquête Welzijnszorg

15-10-2013

Het IKKS doet onderzoek naar de inspiratie en identiteit van Welzijnszorg. Als onderdeel van dit onderzoek willen we graag weten wat de vrijwilligers inspireert en beweegt....

Symposium 'Gelovigen nemen het woord'

15-10-2013

Zaterdag 30 november vindt het derde IKKS-symposium plaats. Tijdens dit symposium zullen we de eerste resultaten van het onderzoek naar aanleiding van het manifest 'Gelovigen nemen het...

Spiritualiteit in nieuwe wijken

16-05-2013

Het onderzoeksrapport van het project 'spiritualiteit in nieuwe wijken staat online. Via publicaties kunt u het rapport downloaden.  

Stijn Latré ziet kansen voor religie in seculiere samenleving

14-03-2013

Transparante kerk op berg

13-03-2013

Opiniebijdrage "Paus geeft krachtig signaal"

11-02-2013

Vitale kerkelijke presentie in de stad Gent

06-02-2013

"Individu kan niet zonder gemeenschap"

16-01-2013

Nieuwsbrief december 2012

14-12-2012

Onderzoek naar een protestantse gemeente in Antwerpen

07-12-2012

'Gedoemd tot inter- en intralevensbeschouwelijk divers samenleven'

30-10-2012

Maczima: ziek-zijn en zingeving

13-07-2012

Stadsontwikkeling en kerkgemeenschappen

13-07-2012

Het manifest: invullen vragenlijst

02-05-2012

In opvolging van het Manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ doet het IKKS onderzoek naar de persoonlijke mening en de achtergrond van ondertekenaars en...

Chronisch zieken zoeken naar zin

23-04-2012

Journalist Jos Vranckx spreekt in de Tertio van 18/04/2012 met onderzoekers, begeleiders en ervaringsdeskundigen over het onderzoek dat het IKKS deed naar de...

Gezocht: onderzoekscoördinator

22/03/2012

Het IKKS is op zoek naar een tweede onderzoekscoördinator. Kijk onder vacatures voor meer informatie. 

Open brief aan mensen met verdriet

19/03/2012

Onderzoekscoördinator Lea Verstricht schreef een open brief aan alle mensen met verdriet in onze samenleving. De brief kunt u downloaden onder publicaties. 

Zingevingsvragen van chronisch zieke mensen

19/03/2012

Symposium over ziek-zijn en zingeving

19/03/2012

De mening van Bert Roebben

09-03-2012

Interview met Braambos

27-02-2012

Symposium over ziek-zijn en zingeving

23-02-2012

Interview Radio 1

22-02-2012

Nieuwe onderzoekslijnen

09-12-2011

Nieuwsbrief

30-11-2011

Nieuwe voorzitter

18-11-2011

Onderzoeksrapport is klaar

31-10-2011

Onderzoeksrapport is klaar

31-10-2011

Het onderzoeksrapport over zingevingsvragen en leefwereld van chronisch zieken tussen 40 en 65 jaar is klaar. Vanaf januari 2012 kunt u dit rapport downloaden bij publicaties.